No. Job Title Workplace Quantity Deadline to Apply
1 Trưởng nhóm Kinh doanh Quận 1 1 31/01/2019
2 Chuyên viên Kinh doanh Bất Động Sản Quận 1 10 31/01/2019
3 Nhân viên kỹ thuật kiêm hồ bơi Quận 12 1 31/01/2019

Trưởng nhóm Kinh doanh

Workplace: Quận 1

Quantity: 1

Deadline to Apply: 31/01/2019

Chuyên viên Kinh doanh Bất Động Sản

Workplace: Quận 1

Quantity: 10

Deadline to Apply: 31/01/2019

Nhân viên kỹ thuật kiêm hồ bơi

Workplace: Quận 12

Quantity: 1

Deadline to Apply: 31/01/2019