Join us

Chuyên viên Quản lý Thiết kế MVAC


- Job Title: Chuyên viên

- Workplace: Quận 5

- Quantity: 1

- Deadline to Apply: 31/12/2018


Mô tả công việc:

 • Phối hợp quản lý phù hợp  hồ sơ giữa các bộ môn kiến trúc, kết cấu và MVAC;
 • Phối hợp giải trình khi thẩm định, phê duyệt hồ sơ tại các cơ quan Nhà nước;
 • Phối hợp xử lý vấn đề  trong quá trình thiết kế và thi công;
 • Triển khai tư vấn Thiết kế các dự án theo chỉ đạo của BOD;
 • Quản lý kiểm tra các bản vẽ thiết kế hệ thống MVAC theo đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành;
 • Lập các yêu cầu thông tin thiết kế hệ thống MVAC;
 • Quản lý chất lượng hồ sơ thiết kế (phương án thiết kế, hồ sơ thiết kế…);
 • Quản lý tiến độ hoàn thành hồ sơ thiết kế theo kế hoạch & Hợp đồng;
 • Lưu trữ hồ sơ.


Yêu cầu:

 • Độ tuổi: 30-40;
 • Trình độ: Đại học - Chuyên ngành: Kỹ thuật (MVAC);
 • Mức kinh nghiệm: 5 năm thiết kế, Quản lý thiết kế MVAC nhà Cao tầng;
 • Kỹ năng: biết vi tính văn phòng,  Acad - Chứng chỉ thiết kế MVAC;
 • Kiến thức liên quan: Am hiểu  về thiết kế Cấp Thoát nước và PCCC;
 • Tố chất cần thiết: xử lý tình huống nhanh, sức khỏe tốt, nhiệt tình trong công việc.
Chuyên viên Quản lý Thiết kế MVAC

Recruitment information


Attach CV

CV (.doc or .pdf)

Personal information