Tin tức & Sự kiện

Khai trương bệnh viện quốc tế Mỹ

19/10/2018 • Sự kiện

Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) đã chính thức khai trương và đưa vào hoạt động từ ngày 19/10/2018 tại Số 6 Bắc Nam 3, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.


Khai trương bệnh viện quốc tế Mỹ
Khai trương bệnh viện quốc tế Mỹ
Khai trương bệnh viện quốc tế Mỹ
Khai trương bệnh viện quốc tế Mỹ
Khai trương bệnh viện quốc tế Mỹ
Khai trương bệnh viện quốc tế Mỹ