Đồng hành
cùng chúng tôi

Chuyên viên Quản lý Thiết kế Kiến trúc (Kiến trúc sư)


- Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên

- Nơi làm việc: Quận 5

- Số lượng: 1

- Ngày hết hạn: 31/05/2019


Mô tả công việc:


  • Triển khai thực hiện và kiểm soát hiệu quả chất lượng và tiến độ thiết kế kiến trúc của phòng QLTK để đạt được mục tiêu được giao;
  • Các công việc khác khi cấp trên yêu cầu.


Yêu cầu:


  • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kiến trúc;
  • Kinh nghiệm làm việc đúng lĩnh vực tối thiểu 06 năm và liên tục 03 năm;
  • Kỹ năng quản lý, tổ chức, điều phối công việc;
  • Trung thực, đạo đức
Chuyên viên Quản lý Thiết kế Kiến trúc (Kiến trúc sư)

Thông tin ứng tuyển


Đính kèm CV

CV (.doc or .pdf)

Thông tin cá nhân