Tuyển Dụng

Chuyên Viên Quản Lý Thiết Kế Kiến Trúc


- Vị trí tuyển dụng: Chuyên Viên Quản Lý Thiết Kế Kiến Trúc

- Nơi làm việc: 542 Trần Hưng Đạo, Phường 2, Quận 5, HCM

- Số lượng: 01

- Ngày hết hạn: 31/07/2022


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

o Kiểm soát Thiết kế (tiến độ, sự phù hợp với quy định, quy chuẩn và Định hướng của công ty);
o Phối hợp các thành viên của P.QLTK và /hoặc các đơn vị tư vấn thiết kế;
o Tùy vào từng dự án, thiết kế kiến trúc có thể do tư vấn thực hiện hoặc do P.QLTK và /hoặc Tổ Kiến trúc trực tiếp thực hiện.
o Kết thúc và bàn giao Thiết kế
o Các công việc khác khi cấp trên yêu cầu.

II. YÊU CẦU

1. Trình độ chuyên môn:
o Tốt nghiệp: Đại học chuyên ngành Kiến trúc.
2. Kinh nghiệm:
o Có tối thiểu 06 năm và liên tục 3 năm ở vị trí tương đương.
3. Kỹ năng:
o Kỹ năng: Quản lý, tổ chức và điều phối công việc; Kiểm tra, giám sát công việc;
4. Yêu cầu khác:
o Am hiểu về luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn, và các văn bản pháp luật khác liên quan đến đầu tư xây dựng công trình;
o Am hiểu về các tư vấn, nhà thầu trong và ngoài nước;
o Có khả năng trình bày /phản biện thiết kế.
o Kiến thức: Vi tính (MS office, MS Project, AutoCAD, 3DMAX, Photoshop).

 

Các vị trí khác:

Kế toán Phải trả

Nơi làm việc: 542 Trần Hưng Đạo, Phường 2, Quận 5, HCM

Số lượng: 01

Ngày hết hạn: 31/07/2022

Nhân viên Kinh doanh

Nơi làm việc: 542 Trần Hưng Đạo, Phường 2, Quận 5, HCM

Số lượng: 07

Ngày hết hạn: 31/07/2022

Chuyên viên Tài chính Dự án (Huy động vốn)

Nơi làm việc: 542 Trần Hưng Đạo, Phường 2, Quận 5, HCM

Số lượng: 01

Ngày hết hạn: 31/07/2022

Giám sát Tài chính Dự án (Huy động vốn)

Nơi làm việc: 542 Trần Hưng Đạo, Phường 2, Quận 5, HCM

Số lượng: 01

Ngày hết hạn: 31/07/2022

Chuyên viên Bàn giao nhà

Nơi làm việc: 542 Trần Hưng Đạo, Phường 2, Quận 5, HCM

Số lượng: 02

Ngày hết hạn: 31/07/2022

Chuyên Viên Quản Lý Thiết Kế Kiến Trúc

Nơi làm việc: 542 Trần Hưng Đạo, Phường 2, Quận 5, HCM

Số lượng: 01

Ngày hết hạn: 31/07/2022

Thông tin ứng tuyểnĐính kèm CV

Thông tin cá nhân