Đồng hành
cùng chúng tôi

Chuyên viên Quy hoạch


- Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên

- Nơi làm việc: Quận 5

- Số lượng: 1

- Ngày hết hạn: 30/06/2020


Mô tả công việc:


 • Sơ phác, lập quy hoạch (đối với dự án không thuê nhà thầu Tư vấn);
 • Quản lý và Kiểm soát hồ sơ thiết kế Quy hoạch 1/2000 và 1/500 ; đảm bảo tiến độ, thẩm mỹ - công năng – tiết kiệm, phù hợp tiêu chuẩn và quy chuẩn quy phạm hiện hành, phù hợp với định hướng của Công ty; Là đầu mối đề xuất, trình duyệt hồ sơ thiết kế;
 • Lập nhiệm vụ thiết kế cho dự án và quản lý và Kiểm soát các nhà thầu Tư vấn thiết kế được giao phụ trách;
 • Chịu trách nhiệm về chất lượng thiết kế / hồ sơ thiết kế liên quan đến chuyên môn được giao phụ trách; Kiểm tra hồ sơ trước khi trình duyệt;
 • Điều phối thiết kế và phối hợp với các thành viên / bộ môn khác trong phòng Thiết kế, với các Phòng ban Pháp Lý, phòng Kinh doanh trong Công ty, với Ban QLDA và giữa các nhà thầu Tư vấn thiết kế;
 • Phối hợp với bộ môn Hạ tầng và cảnh quan để làm rõ nội dung nhằm tư vấn, cho ý kiến chuyên môn về các phương án quy hoạch do nhà thầu Tư vấn bên ngoài lập;
 • Phối hợp với bộ môn Kiến trúc nhằm tư vấn, làm rõ nội dung về phương án kiến trúc mẫu nhà / kiến trúc công trình do nhà thầu Tư vấn bên ngoài lập;
 • Làm việc với cơ quan chức năng để nhận / cung cấp thông tin, giải trình và thúc đẩy các hồ sơ quy hoạch và kiến trúc mẫu nhà / kiến trúc công trình;
 • Tư vấn, cho ý kiến chuyên môn về các vấn đề phát sinh;
 • Lập nhiệm vụ thiết kế Quy hoạch; phối hợp với các bộ phận khác để hoàn chỉnh nhiệm vụ thiết kế Quy hoạch cho công tác mời thầu Tư vấn thiết kế;
 • Lập tiến độ thiết kế có phối hợp với các bộ môn khác;
 • Lập các kế hoạch và báo cáo theo yêu cầu của Cấp trên;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Cấp trên.


Yêu cầu:


 • Tốt nghiệp: Đại học chuyên ngành Kiến trúc - Quy hoạch;
 • Kinh nghiệm làm việc: tối thiểu 06 năm ở lĩnh vực tương đương và liên tục 03 năm;
 • Kỹ năng: Quản lý, tổ chức và điều phối công việc; kiểm tra, giám sát công việc;
 • Kiến thức: Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (MS Office : Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams) và các phần mềm chuyên dụng có liên quan (MS Project; AutoCAD; Photoshop;…);
 • Ngoại ngữ: trao đổi được bằng tiếng Anh (04 kỹ năng cơ bản nghe, nói, đọc, viết); Trình bày được ý tưởng;
 • Khả năng làm việc theo nhóm và làm việc độc lập.
Chuyên viên Quy hoạch

Thông tin ứng tuyển


Đính kèm CV

CV (.doc or .pdf)

Thông tin cá nhân