Đồng hành
cùng chúng tôi

Giám sát Tài chính Dự án


- Vị trí tuyển dụng: Trưởng nhóm

- Nơi làm việc: Quận 5

- Số lượng: 2

- Ngày hết hạn: 30/04/2020


Mô tả công việc:


 • Lập báo cáo đánh giá, phân tích hiệu quả dự án đầu tư;
 • Xây dựng và đề xuất phương án huy động vốn tài trợ tối ưu đầu tư dự án;
 • Rà soát văn kiện tín dụng, tài liệu, hồ sơ huy động vốn;
 • Theo dõi tình hình giải ngân vốn huy động, lập các báo cáo sau giải ngân theo yêu cầu
 • của đối tác tài trợ;
 • Quản lý và theo dõi danh mục dự án đầu tư (theo dõi ngân sách dự án đầu tư, hiệu quả
 • đầu tư, dòng tiền dự án); đề xuất các phương án tài chính phù hợp;
 • Đề xuất, theo dõi thực hiện các gói tài chính hỗ trợ công tác bán hàng của dự án;
 • Tổ chức, hướng dẫn thành viên nhóm hoàn thành công việc được giao;
 • Thực hiện các công việc khác theo chị đạo của cấp trên.


Yêu cầu:


 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng;
 • Am hiểu thị trường bất động sản; thị trường tiền tệ;
 • Có kỹ năng giao tiếp tốt;
 • Khả năng thương lượng, đàm phán tốt;
 • Kỹ năng làm việc độc lập, chịu áp lực công việc cao;
 • Trình độ tiếng Anh tốt, trình độ modelling tài chính tốt;
 • Năng động, tự tin.
Giám sát Tài chính Dự án

Thông tin ứng tuyển


Đính kèm CV

CV (.doc or .pdf)

Thông tin cá nhân