Đồng hành
cùng chúng tôi

Kế toán Tổng hợp - La Victorie


- Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên

- Nơi làm việc: Quận 1

- Số lượng: 1

- Ngày hết hạn: 30/04/2019


Mô tả công việc:


 • Hoàn thành báo cáo doanh thu hàng ngày và hàng tháng của Câu lạc bộ để đảm bảo báo cáo chính xác và chịu trách nhiệm cho tất cả các mục đã hoàn thành.
 • Hoàn thành số liệu thống kê và đối chiếu tài khoản.
 • Theo dõi,cập nhật và báo cáo các khoản phải thu hằng ngày nhằm đảm bảo tính chính xác và hợp lý.
 • Duy trì các sổ cái công ty con khác khi cần thiết để hỗ trợ các sổ cái chung của hoạt động kinh doanh Câu lạc bộ.
 • Chuẩn bị các mục nhật ký để duy trì sổ cái chung theo thứ tự tốt.
 • Thực hiện và theo dõi tất cả các khoản thanh toán của Câu lạc bộ.
 • Tham gia vào việc chuẩn bị dự báo ngân sách thu - chi hàng tháng / hàng năm theo hướng dẫn từ Tổng Quản lý Câu lạc bộ và Phòng Kế toán-Tài chính của Tổng công ty.
 • Lưu trữ các hồ sơ, chứng từ theo thứ tự tốt để hỗ trợ hệ thống kế toán.
 • Hợp tác với Phòng Tài chính & Kế toán để đề xuất và thực hiện bất kỳ kiểm soát tài chính cần thiết nào.
 • Lập báo cáo tài chính hàng tháng và báo cáo thuế cho Câu lạc bộ theo cơ cấu thuế hiện hành của Chính phủ.
 • Hỗ trợ các kiểm toán viên cuối năm thông qua việc chuẩn bị lịch trình, mô tả và giải thích khi cần thiết.
 • Hoàn thành đối chiếu thanh toán bù trừ tiền mặt hàng tháng.
 • Thực hiện bất kỳ nhiệm vụ liên quan đến công việc khác theo sự phân công từ người Quản lý trực tiếp.


Yêu cầu:


 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính hoặc Kế toán.
 • Tối thiểu 3 đến 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
 • Ưu tiên ứng viên đã từng có kinh nghiệm kế toán trong lĩnh vực trò chơi điện tử có thưởng.
 • Am hiểu về hệ thống kinh doanh trò chơi có thưởng là một lợi thế.
 • Khả năng tổ chức cùng kỹ năng phân tích chặt chẽ.
 • Khả năng làm việc trong môi trường có cường độ nhanh và đáp ứng kịp thời theo yêu cầu được giao.
 • Khả năng giao tiếp tốt cả viết và nói.
 • Ứng viên là người có khuynh hướng làm việc theo nhóm trong môi trường chuyên nghiệp.
 • Thành thạo Microsoft Office và vận hành máy tính, máy in, máy photocopy, fax.
 • Có khả năng làm việc linh hoạt về thời gian theo yêu cầu của cấp quản lý khi cần thiết.
 • Có thể đọc, viết, nói và hiểu tiếng Anh.
Kế toán Tổng hợp - La Victorie

Thông tin ứng tuyển


Đính kèm CV

CV (.doc or .pdf)

Thông tin cá nhân