Tuyển Dụng

Kế toán Tổng hợp


- Vị trí tuyển dụng: Kế toán Tổng hợp

- Nơi làm việc: 542 Trần Hưng Đạo, Phường 2, Quận 5, HCM

- Số lượng: 01

- Ngày hết hạn: 31/09/2021


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Kiểm tra rà soát hồ sơ, chứng từ đầu tư xây dựng để hình thành tài sản cố định;
 • Kiểm tra, kiểm soát tất cả các nghiệp vụ hạch toán phát sinh đã được ghi nhận chính xác, đầy đủ theo qui định của công ty dựa trên tiêu chuẩn IAS, VAS;
 • Kiểm tra, kiểm soát và thực hiện quá trình kết sổ định kỳ tháng, quý và năm để làm cơ sở hoàn thiện Báo Cáo Tài Chánh, Báo cáo quyết toán thuế mang tính chính xác cao, đúng hạn;
 • Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa chi tiết & tổng hợp;
 • Kiểm tra sự hợp lý và khớp đúng giữa số dư cuối kỳ với các báo cáo chi tiết;
 • Giám sát, kiểm tra & hướng dẫn xử lý, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế cho các kế toán thuộc phần hành quản lý liên quan để đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và kịp thời của báo cáo;
 • Đề xuất cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo theo qui định của Bộ Tài Chánh & Công ty cho Kế Toán Trưởng;
 • Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra, các bên liên quan khi có yêu cầu;
 • Duy trì và kiểm soát việc tuân thủ các quy định trong việc quản lý nợ phải trả, phải thu, đầu tư vốn và trích lập dự phòng, trích lập các quỹ thuộc vốn chủ sỡ hữu;
 • Chuẩn bị và thực hiện báo cáo cân đối phát sinh, cân đối tài sản và báo cáo lãi – lỗ hoạt động kinh doanh cho toàn công ty theo định kỳ tháng, quí, giữa kỳ và hàng năm, đồng thời đảm bảo các nghiệp vụ kế toán phát sinh được tuân thủ theo đúng qui định pháp luật và Công ty;
 • Cân đối và kiểm tra, giám sát sổ cái của tất cả các tài khoản;
 • Thực hiện việc phân bổ các đối tượng như: chi phí khấu hao, chi phí hoạt động, các khoản chi phí trích trước, chi phí chờ phân bổ, công cụ dụng cụ…… phát sinh tương ứng vào các kỳ hoạt động, vào dự án, sản phẩm kinh doanh trong kỳ nhằm xác định hiệu quả kinh doanh;
 • Lập Báo cáo VAT định kỳ/Báo Cáo tài chính của Công ty;
 • Lập hồ sơ quyết toán với cơ quan nhà nước theo định kỳ;
 • Lập Báo Cáo quyết toán thuế TNDN, hoàn thuế VAT;
 • Lập các Báo Cáo quản trị định kỳ do Công ty mẹ yêu cầu;
 • Thực hiện đầy đủ, chính xác, kịp thời các báo cáo phân tích, báo cáo thống kê và các ngân khoản dự án triển khai theo yêu cầu của cấp trên;
 • Lập kế hoạch và làm việc với Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán hàng năm;
 • Tham mưu cho Kế Toán Trưởng về nghiệp vụ kế toán tài chính;
 • Thực hiện các công việc khác có liên quan đến nghiệp vụ chuyên môn, trách nhiệm, quyền hạn theo chỉ đạo phân công của cấp trên.

II. YÊU CẦU

1. Trình độ chuyên môn:
– Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính kế toán.

2. Kinh nghiệm làm việc:
– Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương làm kế toán tổng hợp, có năng lực nghiệp vụ kế toán, nắm vững chế độ kế toán.

3. Kỹ năng:
– Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công; Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng qui định.

4. Yêu cầu khác
– Trung thực, nhiệt tình, tự tin, có tính tuân thủ cao;
– Chủ động làm việc để hoàn thành yêu cầu, chịu được áp lực công việc.

Các vị trí khác:

Chuyên viên Nghiên cứu Thị trường

Nơi làm việc: 542 Trần Hưng Đạo, Phường 2, Quận 5, HCM

Số lượng: 01

Ngày hết hạn: 31/10/2022

Chuyên viên Thẩm định Đầu tư

Nơi làm việc: 542 Trần Hưng Đạo, Phường 2, Quận 5, HCM

Số lượng: 01

Ngày hết hạn: 31/10/2022

Phó Giám đốc Kế toán

Nơi làm việc: 542 Trần Hưng Đạo, Phường 2, Quận 5, HCM

Số lượng: 01

Ngày hết hạn: 31/10/2022

Chuyên viên Kỹ thuật

Nơi làm việc: Dự án Senturia Nam Sài Gòn

Số lượng: 02

Ngày hết hạn: 31/10/2022

Kế toán Phải trả

Nơi làm việc: 542 Trần Hưng Đạo, Phường 2, Quận 5, HCM

Số lượng: 01

Ngày hết hạn: 31/09/2022

Graphic Design Intern

Nơi làm việc: 542 Trần Hưng Đạo, Phường 2, Quận 5, HCM

Số lượng: 01

Ngày hết hạn: 30/09/2022

Kế toán Tổng hợp

Nơi làm việc: 542 Trần Hưng Đạo, Phường 2, Quận 5, HCM

Số lượng: 01

Ngày hết hạn: 31/09/2021

Nhân viên Kinh doanh

Nơi làm việc: 542 Trần Hưng Đạo, Phường 2, Quận 5, HCM

Số lượng: 07

Ngày hết hạn: 31/10/2022

Thông tin ứng tuyểnĐính kèm CV

Thông tin cá nhân