Tuyển Dụng

Phó Giám đốc Kế toán


- Vị trí tuyển dụng: Phó Giám đốc Kế toán

- Nơi làm việc: 542 Trần Hưng Đạo, Phường 2, Quận 5, HCM

- Số lượng: 01

- Ngày hết hạn: 31/10/2022


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Tham mưu đề xuất cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của Tập đoàn và các công ty thành viên đảm bảo công tác kế toán vận hành hiệu quả. Điều phối nhân sự kế toán phụ trách các công ty thành viên thành lập mới khi chưa có kế toán trưởng.
 • Kiểm soát công tác kế toán của Tập đoàn và các công ty thành viên theo chuẩn mực và chế độ kế toán, chính sách thuế;
 • Kiểm soát hồ sơ thanh toán, ủy nhiệm chi của Tập đoàn và các công ty thành viên theo thẩm quyền phê duyệt;
 • Soát xét báo cáo tài chính các công ty thành viên và báo cáo tài chính hợp nhất Tập đoàn;
 • Tổ chức kiểm tra, giám sát các khoản thu – chi tài chính, các nghĩa vụ thu – nộp, thanh toán công nợ; tổ chức kiểm tra, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; tổ chức kiểm kê tài sản; đề xuất biện pháp ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính – kế toán;
 • Phân tích thông tin, số liệu kế toán khi cấp trên yêu cầu; tham mưu, đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản lý điều hành của Tập đoàn và các công ty thành viên;
 • Thiết lập đầy đủ và gửi đúng hạn các báo cáo kế toán, thống kê và quyết toán theo qui định của nhà nước và chính sách của Tập đoàn.
 • Chủ trì công tác quyết toán, kiểm tra, thanh tra thuế – kiểm toán báo cáo tài chính Tập đoàn và các công ty thành viên.
 • Tổ chức phổ biến và hướng dẫn thi hành kịp thời các quy định mới về thuế, kế toán do Tập đoàn hoặc nhà nước ban hành;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao.

II. YÊU CẦU

1. Trình độ chuyên môn:

 • Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Kế toán, kiểm toán…

2. Kinh nghiệm làm việc:

 • Kinh nghiệm đi làm tối thiểu 05 năm vị trí Kế toán trưởng trong lĩnh vực Bất động sản.

3. Kỹ năng:

 • Quản lý, làm việc nhóm, làm việc độc lập.

4. Yêu cầu khác

 • Kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin, năng động;
 • Khả năng thương lượng, đàm phán tốt;
 • Kỹ năng lập kê khai thuế, lập BCTC, BC quản trị;
 • Kỹ năng quyết toán thuế với cơ quan NN.

III. CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN

 • Phòng nhân sự
 • Email: y.nguyen@tienphuoc.com
 • Tiêu đề: Tiến Phước – [Ứng tuyển vị trí] – [Họ tên ứng viên]

Các vị trí khác:

Chuyên viên Nghiên cứu Thị trường

Nơi làm việc: 542 Trần Hưng Đạo, Phường 2, Quận 5, HCM

Số lượng: 01

Ngày hết hạn: 31/10/2022

Chuyên viên Thẩm định Đầu tư

Nơi làm việc: 542 Trần Hưng Đạo, Phường 2, Quận 5, HCM

Số lượng: 01

Ngày hết hạn: 31/10/2022

Phó Giám đốc Kế toán

Nơi làm việc: 542 Trần Hưng Đạo, Phường 2, Quận 5, HCM

Số lượng: 01

Ngày hết hạn: 31/10/2022

Chuyên viên Kỹ thuật

Nơi làm việc: Dự án Senturia Nam Sài Gòn

Số lượng: 02

Ngày hết hạn: 31/10/2022

Kế toán Phải trả

Nơi làm việc: 542 Trần Hưng Đạo, Phường 2, Quận 5, HCM

Số lượng: 01

Ngày hết hạn: 31/09/2022

Graphic Design Intern

Nơi làm việc: 542 Trần Hưng Đạo, Phường 2, Quận 5, HCM

Số lượng: 01

Ngày hết hạn: 30/09/2022

Kế toán Tổng hợp

Nơi làm việc: 542 Trần Hưng Đạo, Phường 2, Quận 5, HCM

Số lượng: 01

Ngày hết hạn: 31/09/2021

Nhân viên Kinh doanh

Nơi làm việc: 542 Trần Hưng Đạo, Phường 2, Quận 5, HCM

Số lượng: 07

Ngày hết hạn: 31/10/2022

Thông tin ứng tuyểnĐính kèm CV

Thông tin cá nhân