Tuyển Dụng

Trưởng phòng Cho thuê


- Vị trí tuyển dụng: Trưởng phòng Cho thuê

- Nơi làm việc: 542 Trần Hưng Đạo, Phường 2, Quận 5, HCM

- Số lượng: 01

- Ngày hết hạn: 31/02/2022


I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 1. Công tác quản lý
 • Tham gia tư vấn cho Ban Giám Đốc các vấn đề liên quan đến hoạt động của khối;
 • Duy trì các mối quan hệ và tương tác với các phòng ban khác để đảm bảo hiệu quả công việc;
 • Quản lý, giám sát chất lượng công việc và hiệu quả công việc chung của bộ phận;
 • Tham gia tích cực vào quá trình tuyển dụng, đánh giá nhân sự của bộ phận mình;
 • Phối hợp với phòng HCNS để xác định các nhu cầu đào tạo, đánh giá sau đào tạo đảm bảo nhân viên trực thuộc được đào tạo và phát huy đầy đủ năng lực.
 1. Công tác xây dựng, thiết lập hệ thống vận hành
 • Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển database khách hàng;
 • Xây dựng quy trình cho thuê sản phẩm;
 • Xây dựng và quản lý ngân sách của bộ phận.
 1. Công tác Marketing và cho thuê

Marketing

 • Kết hợp với bộ phận Tiếp thị – Truyền thông để lên kế hoạch PR, Marketing cho sản phẩm: lập và update thông tin trên trang web, lên kế hoạch quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng …;
 • Kết hợp với bộ phận Nghiên cứu – Phát triển thị trường để đưa ra các báo cáo nghiên cứu thị trường hàng quý và cập nhật các thông tin liên quan giá thuê để tư vấn mức giá thuê phù hợp với dự án;
 • Lập tenant mix đảm bảo hiệu suất (Net leasable area) ở mức cao nhất;
 • Thương thảo với các đại lý cho thuê (nếu cần).

Cho thuê

 • Triển khai kế hoạch tiếp cận khách hàng tiềm năng;
 • Hỗ trợ / thực hiện công tác cho thuê bao gồm việc soạn thảo các thư chào giá, thương thảo giá thuê, phối hợp với bộ phận pháp lý thương thảo các điều khoản, điều kiện trong hợp đồng thuê;
 • Lập kế hoạch kinh doanh hàng tháng, quý, năm;
 • Phân công nhiệm vụ, quản lý và chịu trách nhiệm kiểm soát công việc của nhân viên dưới quyền;
 • Chịu trách nhiệm trước ban giám đốc về doanh số của phòng;
 • Quản lý các hợp đồng thuê để kịp thời gia hạn hoặc tìm nguồn khách thay thế;
 • Thường xuyên giữ mối quan hệ với khách hàng cũ và phát triển database khách hàng tiềm năng.

II. YÊU CẦU

1. Trình độ chuyên môn:

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế, kinh doanh…;

2. Kinh nghiệm làm việc:

 • Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

3. Kỹ năng:

 • Kỹ năng Quản lý thời gian, sắp xếp công việc
 • Kỹ năng xử lý tình huống, giải quyết vấn đề;
 • Kỹ năng thương thảo, đàm phán, thuyết phục tốt;
 • Kỹ năng đàm phán, thương lượng

4. Yêu cầu khác

 • Am hiểu về thị trường cho thuê và practise của thị trường;
 • Khéo léo, uyển chuyển, giao tiếp tốt.

III. CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN

 • Phòng nhân sự
 • Email: y.nguyen@tienphuoc.com
 • Tiêu đề: Tiến Phước – [Ứng tuyển vị trí] – [Họ tên ứng viên]

Các vị trí khác:

Kế toán Phải trả

Nơi làm việc: 542 Trần Hưng Đạo, Phường 2, Quận 5, HCM

Số lượng: 02

Ngày hết hạn: 31/02/2022

Kế toán Tổng hợp

Nơi làm việc: 542 Trần Hưng Đạo, Phường 2, Quận 5, HCM

Số lượng: 01

Ngày hết hạn: 31/02/2022

Chuyên Viên Phân Tích Chi Phí

Nơi làm việc: 542 Trần Hưng Đạo, Phường 2, Quận 5, HCM

Số lượng: 01

Ngày hết hạn: 31/02/2022

Giám sát Vận hành Tòa nhà

Nơi làm việc: 542 Trần Hưng Đạo, Phường 2, Quận 5, HCM

Số lượng: 01

Ngày hết hạn: 31/02/2022

Graphic Design Intern

Nơi làm việc: 542 Trần Hưng Đạo, Phường 2, Quận 5, HCM

Số lượng: 01

Ngày hết hạn: 31/02/2022

Chuyên viên Hợp đồng

Nơi làm việc: 542 Trần Hưng Đạo, Phường 2, Quận 5, HCM

Số lượng: 01

Ngày hết hạn: 31/02/2022

Trưởng phòng Cho thuê

Nơi làm việc: 542 Trần Hưng Đạo, Phường 2, Quận 5, HCM

Số lượng: 01

Ngày hết hạn: 31/02/2022

Nhân viên Kinh doanh

Nơi làm việc: 542 Trần Hưng Đạo, Phường 2, Quận 5, HCM

Số lượng: 07

Ngày hết hạn: 31/02/2022

Thông tin ứng tuyểnĐính kèm CV

Thông tin cá nhân