Tin tức

Tin tức


Chạy bộ Uprace vì mục tiêu từ thiện

Sau một tháng cùng tham gia sự kiện chạy bộ Uprace, 110 thành viên Tiến Phước đã chạy được tổng cộng là 5.128,5 km, đóng góp được 5,128,500 VND cho hoạt động từ thiện.

Feb

25

2019