TIN TỨC & SỰ KIỆN 

Thành lập từ năm 1889, Johns Hopkins Medicine là bệnh viện
được tạp chí U.S. News & World Report xếp hạng cao trong các hệ thống y tế
tốt nhất toàn nước Mỹ trong 29 năm qua. JHI đang mong muốn mở rộng hợp tác trên
toàn cầu để hiện thực hóa sứ mệnh cải thiện sức khỏe cộng đồng bằng cách thiết
lập những tiêu chuẩn toàn diện trong đào tạo, nghiên cứu và chăm sóc y tế.

 

Trong khuôn khổ hợp tác, AIH sẽ nhận được sự hỗ trợ và tư vấn
từ hệ thống y tế hàng đầu của Mỹ này trong hoạt động chăm sóc y tế và đào tạo
lâm sàng, để tiếp tục cải thiện và nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế của
mình trong các lĩnh vực chính: chất lượng và an toàn bệnh nhân, chăm sóc lâm
sàng, hoạt động lâm sàng, kiểm soát nhiễm khuẩn. Đồng thời, AIH sẽ giới thiệu
chuyển viện đến bệnh viện và hệ thống y tế Johns Hopkins đối với những ca bệnh
phức tạp không thể điều trị trong nước.


                                                                                          

Dự án khác